Tak zmieniała się jesień w tym samym dniu i miejscu, na tle ostatnich 13 lat

0 0 0